Grönbo ekoby


Grönbo Ekoby är en ekonomisk förening med syfte att starta en ekoby. Föreningen har länge haft dialog med Fastighetskontoret om att utveckla ett stycke mark i Rödbo, men i och med kommunens nya översiktsplan är detta område inte längre aktuellt. Målsättningen är skapa en gemenskap som bygger på permakulturella principer och tar hänsyn både till natur och människa.