Aspelunden - En kollektiv sommarstuga


För att bättre förstå och rota oss på platsen har vi startat föreningen Aspelundens Torp och Skogsträdgård (AToS) som arrenderar och rustar upp det sista kvarvarande huset och lite mark där vi bygger upp en skogsträdgård. Tanken är att bygga upp en social gemenskap och lära känna varann. Torpet kommer att fungera lite som en kollektiv sommarstuga för medlemmarna som får känna efter om projektet är något de vill satsa helhjärtat på.

 

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt för att gynna vilda pollinatörer (LONA) är med och finansierar genomförandet av skogsträdgårdsprojektet.


Medlemskap i Föreningen Aspelunden torp och skogsträdgård ger möjlighet till att odla, rekreation i natur, vara med och renovera torpet för att sedan få tillgång till en delad sommarstuga, etc. Ett aktivt medlemskap är också en ingång till att bli en fullvärdig medlem i Grönbo Ekonomisk förening och den framtida ekobyn. 


Medlemskap kostar 1 000 kr/år, och varje medlem bör årligen delta på minst fem arbetsdagar eller liknande. Medlemskapet betalas in på bg 5676-9938 (skriv ditt namn). Skicka ett mail till Marie (marie@gronboekoby.se) med namn, telefonnummer och e-postadress efter att du skickat pengarna.